Elk jaar reikt de cultuurraad van Tienen haar cultuurprijzen uit aan verenigingen, organisaties of personen die zich het afgelopen jaar op cultureel vlak verdienstelijk hebben gemaakt. De Algemene Cultuurprijs 2015 gaat naar ParkLife.

Sinds 2014 slaat ParkLife in augustus zijn tenten op in het stadspark van Tienen. Meer dan 60 verenigingen, burgerinitiatieven, organisaties, stadsdiensten, handelaars, ondernemers en kunstenaars toveren het groene hart van de stad om tot een creatieve ontmoetingsplek.

Vier stedelijke thema’s worden naar voren geschoven:

  • De sociale stad – aandacht voor de verschillende groepen in de stad
  • De ruimtelijke stad – aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte
  • De ecologische stad – aandacht voor groen, natuur, voedsel,…
  • De creatieve stad – aandacht voor kunst en cultuur

Nieuw in de editie van 2015 was de focus op de ‘Toekomst van de Stad’. Hoe ziet de ideale stad er uit? Op welke manier willen we samen in de stad leven? En hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en de rijkdom aan planten en dieren beschermen?

Om op deze vragen een antwoord te zoeken en in dialoog te gaan met bezoekers en experts werd het StadsForum gecreëerd, een ontmoetings-, creatie- en debatruimte in de vorm van een buitenkamer.

Burgerbeweging opgewekTienen vzw, het architecten- en ingenieursbureau AST 77 bvba en RISO Vlaams-Brabant vzw reageren blij met deze erkenning vanwege de socio-culturele verenigingen. Deze waardering ‘van onderuit’ daagt de initiatiefnemers uit om verder vorm te geven aan het participatietraject. Begin 2016 maken ze bekend voor welke formule er wordt gekozen.

Meer foto’s

Lees hier het artikel ‘Van stadsdebat naar stadsproject’ zoals verschenen in Oikos, maart 2015