Parklife 2016 krijgt voor de derde editie een nieuwe invulling. Samen met RISO Vlaams-Brabant en AST 77 breiden we het initiatief uit naar andere delen van de stad. Naast het stadspark zal de Grote Gete en haar omgeving centraal staan. Op 18 maart werd de nieuwe editie op het StadsForum voorgesteld. Meer dan 200 bezoekers zakten af naar de oude pakhuizen aan de Grote Gete. Een onverhoopt succes. Hieronder vind je de presentatie met daarin onze plannen. Meer info vind je ook onderaan dit bericht.

Sarah Torbeyns maakte deze fotoreportage van het StadsForum.

Roelof Pantjes volgde Thuinas, de beschermer van de stad, tijdens zijn bezoek.

Heel wat mensen werken hard achter de schermen om Parklife opnieuw op poten te zetten. Het programma is nog niet klaar, maar we kunnen wel al aankondigen dat er op 7 augustus een vervolg komt op de Garden Party. DJ’s van bij ons toveren het stadspark om tot een feeërieke feestlocatie. Daarnaast zorgen we voor een nieuw stadspaviljoen, picknick, foodtrucks, Café Creatif (wildbreien), een initiatie Tai Chi en een City Soundscape, een klank- en beeldvertoning met geluiden uit de stad. Op 14 augustus werken we rond Tienen als duurzame stad. Transitie Regio Tienen kon Steven Vromman (Low Impact Man) voor een lezing strikken en Soepcafé Tienen zorgt voor heerlijke soep gemaakt uit voedseloverschotten. Op 21 augustus staat spel centraal in het park, met o.m. een initiatie Afrikaanse spelletjes door de Tiense Afrikaanse Gemeenschap en crea-ateliers voor kinderen en volwassenen door Café Creatif. Op 28 augustus voorziet stad Tienen o.m. een open lucht cinema. Niet te missen!

We vestigen ook de aandacht op de zone rond de Grote Gete. Tienen heeft een rivier in de binnenstad! Heel wat steden doen zware investeringen om hun rivier terug zichtbaar te maken. Onze stad heeft deze troef nog. Laten we dit ten volle benutten. Een eerste activiteit zal plaatsvinden in mei op het grasplein aan de Huidevetterstraat. Met de ‘Tiense Vierkante Eters’ willen we dat 10 Tiense wijken en dorpen een vierkante meter tuin aanleggen in fruitbakken. In deze bakken kweken ze planten, groenten en kruiden die de ingrediënten vormen van een door een Tiense chef-kok samengesteld gerecht. Tijdens de maand augustus komt de oogst naar het stadspark en worden de gerechten aangeboden en klaargemaakt. De Refugie, Dozenbier & Kaviar, The 3L Syndrome en ’t Nieuwhuys zegden hun medewerking reeds toe. Verschillende wijken en een dorp hebben al laten weten aan dit project mee te willen werken. Zo zullen de kinderen van de Goossensvest een tuintje runnen op het Martelarenplein.  En ook Vissenaken, de Kapucijnenwijk, de Oude Leuvensestraat en Oplinter werken mee. Wie volgt?

De twee oevers van de Grote Gete tussen de Reizigersstraat en de Beggaardenstraat zullen op een symbolische manier met elkaar verbonden worden door het maken van één grote eet- en feesttafel tijdens de Week van de Verbondenheid (eind sept/begin okt). We willen hiervoor zoveel mogelijk samenwerken met de buurt. Verder gaan we aan de slag aan ’t Schip. Het Tienen uit de 16de eeuw had hier een haventje. Het huidige plein bevat gigantisch veel potentieel. Dat willen we duidelijk maken aan de hand van een grote tekening in stoepkrijt, gemaakt door de buurtbewoners in samenwerking met een kunstenaar.

Stadsgesprekken

We willen het debat aanzwengelen over de toekomst van onze stad. Hiervoor organiseren we een reeks stadsgesprekken telkens opgehangen aan één van de vier clusters waar we meer aandacht rond willen vragen:

 • De sociale stad: meer aandacht voor de diversiteit en samenhang
 • De ruimtelijke stad: meer aandacht voor de publieke ruimte
 • De ecologische stad: meer aandacht voor duurzaamheid
 • De creatieve stad: meer aandacht voor kunst, cultuur en creativiteit

Volgende sprekers worden aangesproken of hebben reeds toegezegd (data nader te bepalen):

De sociale stad: Hoe creëren we opnieuw gemeenschap? Hoe gaan we om met superdiversiteit?

 • Jan Blommaert (Universiteit Tilburg)
 • Dirk Holemans (Oikos), toegezegd

De ruimtelijke stad: Hoe kunnen ruimtelijke vormgeving en sociale binding elkaar versterken?

 • Ward Verbakel (Plusoffice Architects), toegezegd
 • Paul Blondeel (VUB/UA), toegezegd

De ecologische stad: welk antwoord vinden we op de ‘versteende stad’? Hoe herstellen we het evenwicht en verbinden we de stad terug met de natuur?

 • Michel Pauwels (Ontwerpbureau Pauwels), toegezegd
 • Ignace Schops (Nationaal Park Hoge Kempen)

De creatieve stad: op zoek naar een andere economie. Hoe kunnen steden een motor voor verandering zijn?

 • Tine Hens (journaliste), toegezegd
 • Maarten Holslag (VUB)

Wil je zelf graag een activiteit organiseren in het park of aan de Gete? Heb je een idee, maar wil je dit graag even aftoetsen? Laat het ons weten via opgewekTienen@opgewekTienen.be of 0498 68 44 10.