Pand 10 is een open huis voor burger- en buurtinitiatieven. Het vormt tot eind 2023 een tijdelijke invulling voor het vroegere stationsbuffet van Tienen en wordt gerund door vrijwilligers.

Verschillende lokale burgerinitiatieven huizen er in samen: van opgewekTienen, Repaircafé Tienen, de Klimaatalliantie, de Fietsersbond, Buurtcomité De Mulk, Buurtcomité De Veldmuis, Buren voor Buren, Buurtkracht, ’t Deelateljee Tienen tot het Wereldfeest TirleMonde. Samen zetten we initiatieven op die de samenhorigheid versterken, burgerschap en duurzaamheid promoten en de stationsomgeving doen herleven. OpgewekTienen is de initiator en de beherende vzw.

Het samenbrengen van mensen, initiatieven en ideeën is onze drijfveer. 

Pand 10 wil:

  1. Een voedingsbodem ontwikkelen voor burger- en buurtinitiatieven. Ondersteunen van groepen en initiatieven behoort tot onze kerntaken. Doorverwijzen, met elkaar in contact brengen, inspireren, communicatief ondersteunen en een ruimte aanbieden zijn maar enkele van de zaken waar we op inzetten. Burgers met een idee of zin voor initiatief kunnen bij ons terecht.
  2. Een ondersteunende rol opnemen bij het ontwikkelen van een buurtwerking in de stationsomgeving.
  3. Een ontmoetingsruimte aanbieden in een open geest. Op vrijdag en zaterdag houden we de bar open en combineren we dit met tal van activiteiten.

Met de financiële steun van Stad Tienen

Bekijk meer beeldmateriaal

Ontdek de komende activiteiten

Lees meer over Pand 10

Meer info?

Wil je graag meer info of help je graag mee?

Het activiteitenoverzicht kan je terugvinden op www.pand10.be.