Pand10 is een open huis voor burger- en buurtinitiatieven. Op deze unieke locatie willen we ontmoeting en samenwerking tussen Tienenaars stimuleren, ondersteunen en faciliteren.

Pand10 vormt sinds 2017 een tijdelijke invulling voor het vroegere stationsbuffet van Tienen en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Stad Tienen heeft een essentiële rol gespeeld in de totstandkoming en verder zetting van Pand 10. Zij huren het pand van de NMBS tot eind 2025.

Pand10 is geen ‘clublokaal’ van opgewekTienen en zijn deelwerkingen. De vrijwilligers van opgewekTienen beheren Pand10 in een gedeeld eigenaarschap met verschillende lokale (burger-)initiatieven: Repaircafé, Fietsersbond, Buren voor Buren Tienen, de Klimaatalliantie, Deelateljee, huis van de Mens met het Regenboogcafé, Hartelijke Plekken, Erm ’n Erm, Tirlemonde en buurtcomités  zoals De Veldmuis en De Mulk.

Wat ons bindt is de liefde voor onze stad. Ieder geeft met enthousiaste vrijwilligers en beperkte middelen vorm aan de stad van morgen, op een ongedwongen manier, als collectief, over grenzen en hokjes heen. Samen zetten we laagdrempelige initiatieven op die de samenhorigheid versterken,
burgerschap en duurzaamheid promoten.

Sinds 2023 worden er ook activiteiten voor jongeren georganiseerd door stad Tienen onder de noemer ‘Halte33’.

Pand10 ziet eruit als een ‘alternatief café’. Maar het is veel meer.

 Met de financiële steun van Stad Tienen

    Bekijk meer beeldmateriaal

    Ontdek de komende activiteiten

    Lees meer over Pand 10

    Meer info?

    Wil je graag meer info of help je graag mee?