Een nieuwe traditie wordt leven ingeblazen … Op zaterdag 10 oktober ’15 trekt de Kweikersparade door Tienen naar aanleiding van 1.000 jaar stadsrechten. Het wordt een groot volksfeest ter ere van Tienen met naast historische taferelen, ook de Tiense reuzen én … een nieuwe boreling. OpgewekTienen en het stadsbestuur roepen iedereen op om Tienen blauw-wit te kleuren. Vanaf donderdag 13 augustus ’15 zijn er Tiense vlaggen te koop.

Tienen bestaat 1.000 jaar. Dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Op zaterdag 10 oktober ’15 trekt de Kweikersparade voor de eerste keer door onze stad. Anderhalf uur lang beelden honderden figuranten historische taferelen uit. De Tiense reuzen mogen hierbij natuurlijk niet ontbreken en verwelkomen een nieuwkomer in hun midden. Wie deze nieuwe telg van de Kweikersfamilie is, wordt later bekendgemaakt. Maar opgewekTienen en de dienst toerisme en erfgoed van stad Tienen willen nu reeds alle inwoners warm maken voor dit volksgebeuren.

Het is de bedoeling om de Kweikersparade iedere vijf jaar te organiseren. De optocht wordt voorafgegaan door een vlaggendrager. Hiervoor zal telkens op zoek gegaan worden naar een notoir Tienenaar die uitblinkt in zijn inzet voor de stad. Voor de eerste editie is Gilbert Declercq unaniem verkozen. Gilbert is een Tienenaar in hart en nieren, ere-voorzitter van de Tiense Gidsenbond en al jarenlang actief in het Kommetéét va Pikke Stijkès en het Davidsfonds. De uitgelezen persoon dus om de optocht te openen met de Tiense tweekleur.

Maar het mag natuurlijk niet bij deze ene vlag blijven. Om van de Kweikersparade een onvergetelijk moment te maken, roepen we de inwoners en handelaars op om vanaf 1 oktober ’15 de Tiense vlag uit te hangen en de gevels in de blauwwitte stadskleuren te versieren.

Vanaf donderdag 13 augustus ’15 zijn er Tiense vlaggen te koop in de Streekshop op de Grote Markt en aan de onthaalbalie in het stadhuis. Er worden 3 afmetingen verkocht: 100 x 70 cm (10 euro), 150 x 100 cm (15 euro) en 225 x 150 cm (30 euro). De opbrengst gaat integraal naar toekomstige projecten met de Tiense reuzen. De bevlagging krijgt de steun van het stadsbestuur, Kwixx, de handelaars van de Leuvensestraat en het Wijkcomité Kapucijnenplein.

Tienen rekent op zijn inwoners om op 10/10 de stad in de Tiense tweekleur te hullen zodat de Kweikersparade één groot volksfeest kan worden, gedragen door de burgers, kunstenaars, verenigingen en de stad.

Auteur: communicatiedienst stad Tienen en opgewekTienen