OpgewekTienen, AST 77 en SAAMO verbinden denkers, doeners en dromers over het Tienen van morgen. Met ‘Ideeën voor de stad’
brengen we burgers, organisaties en overheden samen. We organiseren lezingen, workshops en ontmoetingsmomenten rond een centraal
thema. Samen zetten we stappen naar een meer duurzame en sociale stad.
De reeks start met ‘voeding’ en de manieren waarop het mensen samenbrengt. Wat is het belang van eten in verschillende culturen?
Hoe kan de stad nog meer inzetten op eetbaar groen? Wat was de impact van voeding op onze stadsgeschiedenis?

PROGRAMMA
DE EETBARE STAD // ZATERDAG 25 JUNI, 20U – PAND 10, STATIONSGEBOUW TIENEN, VIERDE LANCIERSLAAN
Beeld je even in… Groenten, fruit of kruiden die je zomaar kan plukken in de straat. Fruitbomen aan de tumuli, het decor van een jaarlijks appelfestival. Of
gewoon een rijtje frambozen in Heldenland. Stel je voor dat Tienen een eetbare stad wordt. In een korte lezing geeft Jan Mampaey van de Drakentuin je
voorbeelden uit binnen- en buitenland. Nadien denken we samen na over de mogelijkheden in Tienen.

HALFOOGST // MAANDAG 15 AUGUSTUS, 12U30 – STADSAKKER, HOUTEMSTRAAT 115
Smeer je broodjes, was de sla, leg je dekentje klaar. Want op 15 augustus vieren we samen Halfoogst op de StadsAkker met een grote picknick. We zorgen
voor een zomerbar, feestelijke live muziek en lekker eten van bij ons.

TIENEN, STAD VAN MARKTEN // ZATERDAG 24 SEPTEMBER, 20U – PAND 10
Tienen kent heel wat marktpleinen. Wat is het verhaal achter de Veemarkt, Torsinplein en Kapucijnenplein? Wat onthullen al deze pleinen over de rol van
voeding in onze stadsgeschiedenis? Gilbert Declercq van de Tiense Gidsenbond vertelt je er alles over. Hoe kijken we naar de toekomst van deze plekken
en welke ingrepen zijn mogelijk? Na een inspirerende online TEDx lezing, gaan we het gesprek aan.

VOEDING ALS BINDMIDDEL // ZATERDAG 29 OKTOBER, 20U – PAND 10
Voedsel en samen eten verbindt. Overal ter wereld en in elke cultuur. Tijd om deze verbindende kracht verder in te zetten om ons sociaal weefsel te
versterken. Waarom geen Langste Eettafel in elke buurt? En hoe kijken verschillende culturen naar samen eten en delen? Na een korte lezing door Isolde
Vandemoortele van SAAMO, volgen getuigenissen van de Tiense Wereldvrouwen en Catitage (Afrikaanse Gemeenschap in Tienen).
In de winter volgt het 4de StadsForum. De onderwerpen en ideeën uit de activiteiten koppelen we terug naar het StadsForum.
Met het breed netwerkmoment, het StadsForum, voeden we het debat over welke stad Tienen kan of wil zijn. Meer info volgt in het najaar.

VRAGEN & INFO
opgewekTienen@opgewekTienen.be // 0498 68 44 10 // Alle activiteiten zijn gratis. Inschrijven is niet noodzakelijk.
Ideeën voor de stad is een initiatief van OpgewekTienen, AST 77 en SAAMO Vlaams-Brabant