Enkele dagen terug kregen we van Luc Rombouts de bevestiging dat de beiaard vlak voor de start van de Kweikersparade  het Tiens reuzenlied zal spelen gevolgd door het luiden van de klokken in de hele stad. Een mooi begin van de stoet. Reden genoeg dus om de beiaardconcerten van deze zomer extra onder de aandacht te brengen.

Naar jaarlijkse traditie kan men tijdens de maanden juli en augustus iedere woensdagavond een beiaardconcert meepikken. Het openings- en slotconcert wordt voorafgegaan door een begeleid bezoek aan de toren van de Sint-Germanuskerk met beiaarddemonstratie.

Deze zomer wordt het een interessante reeks beiaardconcerten. Tienen verwelkomt gastbeiaardiers uit België, Nederland, de USA en zelfs Japan. Het getuigt van de diversiteit van de beiaardcultuur en van de internationale betekenis die deze van oorsprong Vlaamse kunstvorm vanaf de 20ste eeuw heeft gekregen. Dat laatste wordt ook erkend door UNESCO.

Concertkalender
1 juli – openingsconcert door Christiaan Winter (stadsbeiaardier van Alkmaar)
8 juli – concert door stadsbeiaardier Luc Rombouts (herdenkingsconcert André en Michel Wagemans)
15 juli – concert door Dominique Wybraeke en Els Van den Borre (Ronse)
22 juli – concert door stadsbeiaardier Luc Rombouts
29 juli – concert door Mariko Matsue (Japan)
5 augustus – concert door The Bells’Angels (Twan Bearda en Luc Rombouts vierhandig)
12 augustus – concert door stadsbeiaardier Luc Rombouts
19 augustus – concert door Tiffany Ng (beiaardier van de University of Michigan)
26 augustus – slotconcert door stadsbeiaardier Luc Rombouts en het Tiens Koperensemble

Gratis lezingen
Weekkapel Sint-Germanuskerk (toegang langs Vrijthof)

22 juli om 19.30 uur
Luc Rombouts
‘Vooruitblik op een gerestaureerde stadsbeiaard’
In 2014 werd het restauratiedossier van de stadsbeiaard afgewerkt en goedgekeurd door het stadsbestuur. Het werd ontvankelijk verklaard door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap en wacht nu tot het aan de beurt komt voor subsidies van de Vlaamse overheid. Dat zou een vijftal jaar kunnen duren. De belangrijkste stap is echter gezet. Onze stadsbeiaardier licht toe wat de historische en muzikale uitgangspunten waren van het restauratieconcept en tracht een beeld te geven van hoe de beiaard zal klinken na de restauratie. De lezing zal worden geïllustreerd met afbeeldingen.

12 augustus om 19.30 uur
Luc Rombouts
‘Beiaardiers in actie: 4 eeuwen afbeeldingen van beiaardiers‘
Beiaardiers spelen meestal in een toren, visueel afgesloten van het publiek. Voor de uitvinding van de fotografie was de toren voor de meeste luisteraars een ‘black box’. Daarom werden vanaf de 17de eeuw om didactische redenen afbeeldingen van spelende beiaardiers gepubliceerd. Vanaf de 19de eeuw werden beiaardiers meestal afgebeeld om een bepaalde sfeer weer te geven. Zo maken we kennis met de klokkenspeler als verstilde romanticus, als luidruchtige geweldenaar en als heroïsche bard.

Gratis torenbezoek
1 juli en 26 augustus om 19.30 uur
Voorafgaand aan twee concerten vindt een torenbezoek met beiaarddemonstratie plaats onder begeleiding van een stadsgids. Samenkomst aan het torendeurtje van de Sint-Germanuskerk om 19.30 uur.

Praktische info
Aanvang concert telkens om 20.30 uur.
Luisterplaats: Apostelenhof (parkje aan de zuidgevel van de Sint-Germanuskerk op de Veemarkt).
Programmaboekje gratis aangeboden de stad Tienen, samengesteld door Luc Rombouts, stadsbeiaardier – verkrijgbaar in de Streekshop op de Grote Markt en tijdens de concerten.
Organisatie: Erfgoedsite Tienen.