Lazuur

Iedereen kent wel de Boat Race, de roeiwedstrijd tussen de universiteiten van Cambridge en Oxford, op de Thames in London. Of de Palio, de paardenrace op de Piazza del Campo, in Siena, Italië, waar de wijken het tegen elkaar opnemen. In beide wedstrijden heerst een gezonde wedijver. Winnen is wel degelijk belangrijk. Maar er heerst ook respect. Respect voor elkaar. Strijd in broederlijkheid en samenhorigheid. Sinds 2018 is er in Tienen ook zo’n wedstrijd: De Lazuur, verwijzend naar het lazuur-blauw uit de Tiense vlag en het wapenschild. Met de Lazuur willen we de samenwerking in de Tiense wijken en dorpen aanwakkeren en nieuwe ontmoetingen mogelijk maken.

De Lazuur is een aflossingswedstrijd met teams uit de verschillende wijken en dorpen van Tienen (vanaf nu ‘contreien’ genoemd). De wedstrijd wordt elk jaar gehouden op 10 oktober, niet toevallig de Tiense feestdag (Kweikersdag).

Het is niet zomaar een ordinaire wedstrijd. De deelnemers moeten onderweg een zelfgemaakt schaap dragen. Waarom schapen? Tienen heeft iets met schapen. Tienenaars hebben als spot- en geuzennaam niet alleen ‘Kweikers’, maar ook ‘Schapenkoppen’. Naar aanleiding van de Lazuur werd een sportieve uitdaging uitgevonden: het ‘Schaapdragen’. De deelnemers lossen elkaar af door middel van het overdragen van ‘het schaap’. Elke contrei maakt haar eigen schaap dat voldoet aan een aantal vereisten (o.m. volume van 0,5 tot 1m³ en een gewicht van minimum 4 kg).

Enkele voorbeelden van ‘Schaapdragen’ ziet u hieronder. Het staat de contreien vrij om hier, binnen de richtlijnen van het reglement, andere invullingen aan te geven.

 

De deelnemers aan de Lazuur dienen in de wijk of het dorp te wonen en uitgedost te zijn in de kleuren van hun contrei. Inspiratie kan gehaald worden uit historische vlaggen, wapen- of familieschilden uit de contrei of op basis van wat de contrei vandaag typeert. De contrei bepaalt zelf haar kleuren indien er bijvoorbeeld geen historische vlaggen of wapenschilden voor handen zijn.

Elke ploeg telt minstens tien deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën. Elk team moet tien rondes afleggen. De contrei met het mooiste schaap, het mooist uitgedoste team of de beste supportersploeg krijgt bovendien een voorsprong aan de start. De winnende contrei is het team dat na 10 volledig afgelegde rondes zijn schaap als eerste over de finish brengt. De winnaar krijgt het ‘Gouden Vaandel’ en een ereplaats tijdens de Feestelijke Intrede van de Tiense reuzen op de Kweikersdag. Maar het gaat hem bovenal om de eer en het plezier.

HOE DEELNEMEN? HOE BEGIN IK ER AAN?

 1. Zoek enkele medestanders uit jouw wijk of dorp. Dat maakt het heel wat eenvoudiger.
 2. Ga de contouren van jouw wijk of dorp na. Je kan een kaartje vinden via deze link. De omschrijving van de straten die in de contreien vallen vind je in appendix 2 van het reglement.
 3. Uit deze zone (de ‘contrei’) stel je een team van deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën samen die in jouw buurt of dorp wonen. Je vindt alle info in het wedstrijdreglement. We beseffen dat het niet eenvoudig is om een team samen te stellen. Het is de bedoeling dat je de wijk intrekt, nieuwe mensen leert kennen en een zo sterk mogelijk team samenstelt. Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? We helpen je verder met tips!
 4. Laat ons weten dat je deelneemt via lazuur@opgewekTienen.be.
 5. Knutsel een ‘schaap’ ineen. Laat je creativiteit de vrije loop, maar volg wel de richtlijnen uit het reglement. Ook hier weer: we helpen je verder als je vragen hebt!
 6. Bepaal de 2 kleuren van jouw contrei en stel een outfit samen. Elk team dient gehuld te zijn in de kleuren van zijn contrei (wijk/dorp). Inspiratie kan gehaald worden uit historische vlaggen, wapen- of familieschilden uit de contrei of op basis van wat de contrei vandaag typeert. Je bepaalt zelf de kleuren indien er bijvoorbeeld geen historische vlaggen of wapenschilden voor handen zijn.
 7. Stel een supportersteam samen (liefst ook gehuld in de kleuren van je contrei). Supporters geven je immers vleugels!
 8. Ga na voor welke deelwedstrijden jullie willen gaan. Het mooiste schaap, het grootste supportersteam, het team met de mooiste outfit of de meest samenhangende contrei krijgen een voorsprong aan de start.
 9. Check ook de tijdslijn in het wedstrijdreglement met de verschillende deadlines (appendix 1)
 10. Bovenal: geniet en ga voor het Gouden Vaandel!

VRAGEN & INFO

UITSLAG LAZUUR 2021

 1. VeDoVe
 2. DOK
 3. Kumtich
 4. Den Yzerweg
 5. Paterskerk-Potterie
 6. Drakenbuurt (contrei tussen ruwweg Delhaize en ’t Schip)
 7. Grimde
 8. Gigi
 9. Galgeveld

UITSLAG LAZUUR 2019

 1. DOK (Diestsesteenweg-Oplintersesteenweg-Kabbeekvest)
 2. Getedraken
 3. VeDoVe
 4. Kumtich
 5. Park Passionisten
 6. Potterie-Paterskerk
 7. Ridders van den Yzerweg
 8. Galgeveld
 9. Gigi en het onderwaterpad
 10. Goetsenhoven
 11. Oplinter
 12. Grimde

UITSLAG LAZUUR 2018

 1. VeDoVe (contrei tussen Veldborn, Donystraat, Vesten Leopold- en Sliksteenvest)
 2. Kumtich
 3. Oorbeek
 4. Tienen Zuid-West (wijk langs de Grote Gete)
 5. De Bende van Gigi de Wolvenspoor (omgeving Gilainstraat)
 6. DOK (contrei ter hoogte van Diestesteenweg, Oplintersesteenweg en Kabbeekvest)
 7. Mulk
 8. Potterie

Een organisatie van opgewekTienen, in samenwerking met Stad Tienen