Lazuur

Iedereen kent wel de Boat Race, de roeiwedstrijd tussen de universiteiten van Cambridge en Oxford, op de Thames in London. Of de Palio, de paardenrace op de Piazza del Campo, in Siena, Italië, waar de wijken het tegen elkaar opnemen. In beide wedstrijden heerst een gezonde wedijver. Winnen is wel degelijk belangrijk. Maar er heerst ook respect. Respect voor elkaar. Strijd in broederlijkheid en samenhorigheid. Vanaf dit jaar is er in Tienen ook zo’n wedstrijd: De Lazuur, verwijzend naar het lazuur-blauw uit de Tiense vlag en het wapenschild. Met de Lazuur willen we de samenwerking in de Tiense wijken en dorpen aanwakkeren en nieuwe ontmoetingen mogelijk maken.

De Lazuur is een aflossingswedstrijd met teams uit de verschillende wijken en dorpen van Tienen (vanaf nu ‘contreien’ genoemd). De wedstrijd wordt elk jaar gelopen op 10 oktober, niet toevallig de Tiense feestdag (Kweikersdag).

Het is niet zomaar een ordinaire wedstrijd. De deelnemers moeten onderweg een zelfgemaakt schaap dragen. Waarom schapen? Tienen heeft iets met schapen. Tienenaars hebben als spot- en geuzennaam niet alleen ‘Kweikers’, maar ook ‘Schapenkoppen’. Naar aanleiding van de Lazuur werd een nieuwe sportieve uitdaging uitgevonden: het ‘Schaapdragen’. De deelnemers lossen elkaar af door middel van het overdragen van ‘het schaap’. Elke contrei maakt haar eigen schaap dat voldoet aan een aantal vereisten (o.m. volume van 0,6 tot 1m³ en een gewicht van minimum 4 kg).

Enkele voorbeelden van ‘Schaapdragen’ ziet u hieronder. Het staat de contreien vrij om hier, binnen de richtlijnen van het reglement, andere invullingen aan te geven.

 

De deelnemers aan de Lazuur dienen in de wijk of het dorp te wonen en uitgedost te zijn in de kleuren van hun contrei. Inspiratie kan gehaald worden uit historische vlaggen, wapen- of familieschilden uit de contrei of op basis van wat de contrei vandaag typeert. De contrei bepaalt zelf haar kleuren indien er bijvoorbeeld geen historische vlaggen of wapenschilden voor handen zijn.

Voorts is er tijdens de Lazuur veel tien in Tienen. Elke ploeg telt minstens tien deelnemers uit tien verschillende leeftijdscategorieën. Elk team moet tien rondes afleggen. De contrei met het mooiste schaap, het mooist uitgedoste team of de beste supportersploeg krijgt bovendien een voorsprong aan de start.

De winnende contrei is het team dat na 10 volledig afgelegde rondes zijn schaap als eerste over de finish brengt. De winnaar krijgt een ‘Gouden Vlag’, een ontwerp voor een eigen ‘contrei-vlag’ en een ereplaats tijdens de Feestelijke Intrede van de Tiense reuzen op de Kweikersdag. Maar het gaat hem bovenal om de eer en het plezier.

INFOMOMENT & LANCERING LAZUUR 2019

Op zondag 17 maart 2019 organiseren we om 11.00 uur een infomoment over de Lazuur. We stellen het reglement voor en er is voldoende ruimte om vragen te stellen. Het vormt meteen de lancering van de editie 2019. Het infomoment vindt plaats in de bar ‘Plan B’ op de hoek van de Donystraat en de Leopoldvest.

HOE DEELNEMEN? HOE BEGIN IK ER AAN?

=> De onderstaande stappen golden voor editie 2018. Op 17/03 lanceren we het nieuwe (vereenvoudigde) reglement.

 1. Zoek enkele medestanders uit jouw wijk of dorp. Dat maakt het heel wat eenvoudiger.
 2. Ga de contouren van jouw wijk of dorp na. Je kan een kaartje vinden via deze link.
 3. Uit deze zone (de ‘contrei’) stel je een team van deelnemers uit 10 leeftijdscategorieën samen die in jouw buurt of dorp wonen. Je vindt alle info in het wedstrijdreglement. We beseffen dat het niet eenvoudig is om een team samen te stellen. Het is de bedoeling dat je de wijk intrekt, nieuwe mensen leert kennen en een zo sterk mogelijk team samenstelt. Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? We helpen je verder met tips!
 4. Laat ons weten dat je deelneemt via lazuur@opgewekTienen.be. Teams mogen zich bij de organisatie melden tot 1 oktober 2018. Tegen dan laat je ons ook de rangorde weten (de startorde van de verschillende deelnemers uit jouw team).
 5. Knutsel een ‘schaap’ ineen. Laat je creativiteit de vrije loop, maar volg wel de richtlijnen uit het reglement. Tijdens de openingsuren van Pand 10 (vroegere stationsbuffet, www.pand10.be) kan je vanaf 1 juni 2018 je schaap op haar maten controleren. Ook hier weer: we helpen je verder als je vragen hebt!
 6. Bestudeer het parcours. Je kan het terugvinden via deze link.
 7. Bepaal de 2 kleuren van jouw team en stel een outfit samen. Elk team dient gehuld te zijn in de kleuren van zijn contrei. Inspiratie kan gehaald worden uit historische vlaggen, wapen- of familieschilden uit de contrei of op basis van wat de contrei vandaag typeert. Je bepaalt zelf de kleuren indien er bijvoorbeeld geen historische vlaggen of wapenschilden voor handen zijn. De organisatie stelt historici ter beschikking om hierbij te helpen.
 8. Stel een supportersteam samen (liefst ook gehuld in de kleuren van je contrei). Supporters geven je immers vleugels!
 9. Ga na voor welke deelwedstrijden jullie willen gaan. Het mooiste schaap, het beste supportersteam of het team met de mooiste outfit krijgt een voorsprong van 10 seconden aan de start. Dat lijkt weinig, maar op het korte parcours kan dit een wezenlijk verschil betekenen. Meer info vind je in het wedstrijdreglement.
 10. Check ook de tijdslijn in het wedstrijdreglement met de verschillende deadlines (appendix 1)
 11. Bovenal: geniet en ga er voor!

VRAGEN & INFO

Een organisatie van opgewekTienen, in samenwerking met Stad Tienen