Op 10 oktober 2015 trok de Kweikersparade door de straten van Tienen naar aanleiding van 1.000 jaar stadsrechten. Het werd een fantastisch spektakel waaraan honderden Tienenaars hun medewerking verleenden en dat vroeg gewoon om een vervolg…

Daarom riepen we in 2016 samen met Stad Tienen 10 oktober officieel uit tot ‘Kweikersdag’, een Tiense feestdag met tal van activiteiten met een link naar de stad, een bevlagging van de stad en een stoet met de Tiense reuzen. We noemen de Tiense feestdag de ‘Kweikersdag’, naar de bijnaam van de Tienenaars. Vanaf 2018 werd het programma uitgebreid met de buurten- en dorpenrace ‘de Lazuur’. 

Opzet Kweikersdag:

  • We vieren de stad in al haar facetten: zowel verleden, heden als toekomst. Met de Kweikersdag wakkeren we de fierheid over de stad aan.
  • We mikken op een brede participatie vanuit verenigingen, buurten, dorpen, stadsdiensten, kunstenaars, handelaars,…. We werken zoveel mogelijk van onderuit. In de activiteiten staan de stad centraal: wat haar typeert, het erfgoed (bv de reuzen), lokale keuken, het dialect,…. Het aanbod wordt aangevuld met cultuuractiviteiten (bv straattheater) die een breed publiek aantrekken.
  • Met de feestdag willen we de datum 10/10 in het collectief geheugen krijgen en de dynamiek die uit de Kweikersparade is voortgekomen, vasthouden en jaar na jaar versterken. Elke 5 jaar is er een speciale editie van de Kweikersdag met als hoogtepunt de Kweikersparade, de parade voor en door Tienenaars.
  • De Kweikersdag speelt een rol in het voortraject voor de Kweikersparade: we nodigen iedereen uit om de parade mee vorm te geven en houden het verhaal van draak Oswaldus en Thuinas levend.
  • De feestdag gaat telkens op een ander plein, buurt of dorp door.  We willen de Tienenaars hun stad op die manier laten herontdekken. We betrekken de buurt/dorp in de voorbereiding en uitwerking (evt via buurtcomité, bewoners, verenigingen uit de buurt, …).
  • Met de Kweikersdag proberen we de dynamiek en samenhorigheid in de wijken en dorpen te versterken; met name vanuit de Lazuur (de Tiense buurten- en dorpenwedstrijd). Ondermeer dankzij deze wedstrijd zijn er verschillende nieuwe buurtinitiatieven ontstaan (schoonmaakacties, bebloemingsacties, buurtfeesten, Halloweentochten,…)
  • Het evenement is gratis en toegankelijk voor iedereen. We maken de drempel zo laag mogelijk en betrekken actief kwetsbare groepen.

Meer info?

Wil je graag meer info of help je graag mee?