Op 10 oktober 2015 trok de Kweikersparade door de straten van Tienen naar aanleiding van 1.000 jaar stadsrechten. Het werd een fantastisch spektakel waaraan honderden Tienenaars hun medewerking verleenden en dat vroeg gewoon om een vervolg…

Sinds 2016 vieren we de Kweikersdag, de officiële Tiense feestdag. In het begin op 10 oktober maar sinds 2022 op de zaterdag voorafgaand aan 10 oktober om nog meer mensen te bereiken en betrekken. Tijdens de Kweikersdag zijn er tal van activiteiten met een link naar de stad, een bevlagging van de stad, de Lazuur en een stoet met de Tiense reuzen. We noemen de Tiense feestdag de ‘Kweikersdag’, naar de bijnaam van de Tienenaars.  

Opzet Kweikersdag:

  • We vieren de stad in al haar facetten: zowel verleden, heden als toekomst. Met de Kweikersdag wakkeren we de fierheid over de stad aan.
  • We mikken op een brede participatie vanuit verenigingen, buurten, dorpen, stadsdiensten, kunstenaars, handelaars,…. We werken zoveel mogelijk van onderuit. In de activiteiten staan de stad centraal: wat haar typeert, het erfgoed (bv de reuzen), lokale keuken, het dialect,…. Het aanbod wordt aangevuld met cultuuractiviteiten (bv straattheater) die een breed publiek aantrekken.
  • Met de feestdag willen we de dynamiek die uit de Kweikersparade is voortgekomen, vasthouden en jaar na jaar versterken. Elke 5 jaar is er een speciale editie van de Kweikersdag met als hoogtepunt de Kweikersparade, de parade voor en door Tienenaars.
  • De Kweikersdag speelt een rol in het voortraject voor de Kweikersparade: we nodigen iedereen uit om de parade mee vorm te geven en houden het verhaal van draak Oswaldus en Thuinas levend.
  • Met de Kweikersdag versterken we de dynamiek en samenhorigheid in de wijken en dorpen; met name vanuit de Lazuur (de Tiense buurten- en dorpenwedstrijd). Ondermeer dankzij deze wedstrijd zijn er verschillende nieuwe buurtinitiatieven ontstaan (schoonmaakacties, bebloemingsacties, buurtfeesten, Halloweentochten,…)
  • De Kweikersdag is gratis en toegankelijk voor iedereen. We maken de drempel zo laag mogelijk en betrekken actief kwetsbare groepen.

De organisatie is in handen van stad Tienen en opgewekTienen

Meer info?

Wil je graag meer info of help je graag mee?