Kunst voor en met de buurt: het schept kansen om mensen op een andere manier met kunst in contact te brengen, de creativiteit aan te wakkeren en samen de publieke ruimte te ontwerpen.

Voor het project “Met ons 10’en” werd naar aanleiding van de Kweikersparade 2015 in 10 wijken en dorpen een bevraging gehouden over de toekomst van de stad en woonomgeving. De dromen van de buurtbewoners werden in co-creatie vormgegeven met lokale kunstenaars. Het project kreeg hiervoor Vlaamse middelen uit het Participatiedecreet.

Bekijk de resultaten.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de Academie Regio Tienen realiseerden we in 2016 een muurschildering in de Broekstraat die extra kleur geeft aan de kazernesite.

Meer info?

Wil je graag meer info of ken je zelf een plek voor buurtkunst?