Actief in

OpgewekTienen maakt deel uit van verschillende netwerken en projecten. Een overzicht:

    • We werken vanuit de Klimaatalliantie Tienen, een samenwerking van burgers en middenveldorganisaties, aan een klimaatneutrale stad. Het doel is om burgers aan te zetten om hun klimaatimpact te verkleinen. In 2017 werkten we mee aan het eerste Fietssalon.
    • We ijveren voor meer groen in de stad met Buurtgroen Tienen, een samenwerking van RISO, TIPLOS, Velt en opgewekTienen. Een eerste concreet project zijn de volkstuinen in Grimde.
    • We nemen elk jaar deel aan de Lenteschoonmaak. Telkens in een andere buurt.
    • We maken deel uit van de Algemene Vergadering van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.
    • We zijn lid van Cultuurraad Tienen, Reuzen in Vlaanderen en actief binnen De Tien, het participatietraject van Stad Tienen.