Met spijt in het hart hebben we samen met Stad Tienen de beslissing genomen om de Kweikersparade met een jaar uit te stellen naar 10 oktober 2021. We kunnen de voorbereidingen niet ten volle aangaan. Nu de huidige maatregelen in het kader van de coronacrisis nog een hele tijd van toepassing zullen zijn, is de praktische organisatie niet meer haalbaar.

Er wordt nagedacht hoe de Kweikersdag op 10 oktober ‘20 alsnog onder de aandacht gebracht kan worden. Onder meer de Lazuur, de buurten- en dorpenwedstrijd, zal op een andere manier worden georganiseerd. De contreien zullen betrokken worden in het uitwerken van een variant die rekening houdt met de coronamaatregelen. Meer nieuws hierover volgt de komende weken.

Hoe belangrijk de Tiense ommegang en Lazuur ook zijn voor onze stad, de gezondheid van de bevolking, de deelnemers, vrijwilligers en medewerkers primeert. Voor de Kweikersparade en Lazuur samen worden 10.000 à 15.000 bezoekers verwacht.

Heel wat vrijwilligers en organisaties waren al maanden (tot zelfs jaren) bezig met de voorbereiding. Met hart en ziel werd er geknutseld, getimmerd, genaaid en overleg gepleegd met tal van groepen en buurten/dorpen in de stad. Het begon duidelijk te leven. De laatste rechte lijn was ingezet. Het maakt het eens zo hard, maar tegelijk is het duidelijk dat we niet anders kunnen.

Uitstel is geen afstel. Dat beloven we. We komen er sterker uit.

Editie 2021 zal fantastisch worden. De wraak op het virus zal zoet zijn. Zoals het de Suikerstad betaamt…